Deviaq levererar lösningar för mobilitetsutveckling och fordonsförvaltning.

Vi gör detta i form av IT-system, IOT kopplade fordon, arbetsmetoder och konsultstöd.

Vår leverans leder till, kostnads, miljö och verksamhets effektivitet.

När du står inför utmaningar inom mobilitetsområdet, oväntade eller planerade, vill du kunna få professionell hjälp av någon som förstår din situation.

Att hantera en fordonsotta eller en mobilitetsbaserad verksamhet är en stor utmaning, som bara i förvaltning och administration kräver mycket stora resurser. Har ni sedan krav att utveckla mot utmanande mål så krävs förutsättningar i form av kvalicerade verktyg och arbetsmodeller.

Våra tjänster
& arbetsområden

Deviaq erbjuder ett system för effektiv hantering av fordon för privata & offentliga verksamheter. Genom planering, styrning & övervakning leder våra tjänster till sänkta driftskostnader samt effektivare logistik- och informationsflöden.

Dessutom bidrar det till en minskad miljöbelastning och ett hållbart samhälle.

DQFleet

DeQue Fleetmanagement är vårt flaggskepp och har funnits på marknaden sedan 2004. DeQue har bidragit till att effektivisera organisationers fordonsflotta, minska kostnader, bidragit till bättre beslutsunderlag, omställning till mer miljövänlig bränsletyp och framför allt reducerat koldioxidutsläpp. 

DQBooking

DQBooking är ett komplett resursbokningssystem som hanterar bokning av allt som är kopplat till kundens mobilitetsbehov, med fokus på mobilitetspooler. Systemet hanterar bokning på användarnivå för exempelvis bilar, cyklar, busskort och konferensrum. Möjlighet finns även att skapa debiteringsunderlag utifrån faktiskt nyttjande av resurserna, kopplat mot kostnadsställe.

Konsulttjänster

Vilka är vi?

Deviaq är ett bolag med lång, gedigen och evidensbaserad kunskap inom fleetmanagement. Vår verksamhet vilar på FN’s globala mål vad gäller ekonomisk hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Vår ambition är att alltid erbjuda relevanta tjänster till våra kunder som är till nytta i deras strävan att uppfylla sina ekonomiska mål och miljömål. Våra tjänster och system är också utvecklade för att ge relevant och korrekt beslutsunderlag och utgöra en del kvalitetsledningssystem. Våra kunder finns inom såväl näringslivet som offentlig sektor.

Deviaq tilldelades 2021 regionens Miljöteknikpris med motiveringen:

”Årets miljöteknikprofil erbjuder ett komplett mobilitetsledningssystem för effektiv hantering av fordon. Med denna tjänst bidrar de till att deras kunder skapar effektivare logistik- och informationsflöden,vilket resulterar i ett minskat miljöavtryck. Med Deviaqs tjänster hjälps vi åt att bygga en hållbar utveckling.”

Bakom utnämningen står Cleantech Östergötland, Avdelningen för Industriell miljöteknik vid Linköpings universitet samt Almi Företagspartner.

Referenser

Region Blekinge

Från 240 till 160 bilar, genom införande och uppföljning av bilpooler. Verksamheten har även kunnat omgruppera resurser motsvarande fyra heltidstjänster. Från 12% till 98% bränslelojalitet till gas. Övrig bränsle snart ersatt av HVO.

Åtvidabergs kommun

Från 6% fossilfri drift av fordonsflottan 2018 till 94% 2020, vilket väl motsvarar de 85% förnyelsebart bränsle som krävs för att definiera fordonsflottan som fossilfri. No.1 av alla kommuner att klara detta mål.

Nyheter hos oss

Besök vår LinkedIn-sida för att ta del av våra senaste nyheter.

Kontakta oss