DQFleet
management

DeQue Fleetmanagement är vårt flaggskepp och har funnits på marknaden sedan 2004. DeQue har bidragit till att effektivisera organisationers fordonsflotta, minska kostnader, bidragit till bättre beslutsunderlag, omställning till mer miljövänlig bränsletyp och framför allt reducerat koldioxidutsläpp.

DQFleet erbjuder:

 • Elektronisk körjournal
 • GIS funktion med realtids-vy
 • Integration mot API
 • Fordonsdiagnostik
 • Analys av bl a körbeteende och bränsleförbrukning
 • Fordonsregister kopplat till organisationsnummer
 • Uppföljning mot ISA (Intelligent hastighetsanpassning)
 • Bevakning av trängselskatt och infrastrukturavgift
 • Bränsleadministration
 • Underhållsplanering av fordonsflottan
 • Analys och uppföljning av leasingkostnad
 • Uppföljning av fordonskostnader (reparationer, skador mm.)
 • Bevakning av besiktning och service

DeQue kan kombineras med DQBooking och digital nyckelhantering för implementering av intelligenta bilpooler.

DeQue kan implementeras utifrån kundens behov och integreras med andra system. Analysrapporter och utbildningsinsatser utvecklas i samråd med kunden.

I implementeringen av DeQue bistår Deviaq med nulägesanalys av fordonsflotta, rutiner, regelverk, bränsleval mm utifrån kundens långsiktiga ekonomiska mål och miljömål.

Vi erbjuder möjlighet att använda DeQue med alla funktioner i er fordonsflotta under tre månader. Testperioden innefattar hård- och mjukvara samt utbildning, support, utvärdering och analys av data efter avslutad provperiod.